• ACİL HEKİMİ
  • ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
  • GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP GETAT
  • İÇ HASTALIKLARI
  • NÖROLOJİ
  • ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
  • RADYOLOJİ

DR.MEHMET EMİRAL

İÇ HASTALIKLARI

DR.AYTEKİN EROL

RADYOLOJİ

DR.MEHMET AYTEKİN

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP GETAT

DR.MAHFUZ AYDOĞAN

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

DR. ZEKERİYA BEYLEM

ACİL HEKİMİ

UZM.DR. ERSİN DENERİ

NÖROLOJİ

OPR.DR. REFİK ERSAN

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ