Kalite Politikamız

KALİTE POLİTİKAMIZ

Özel Didim Batı Üniversitesi Hastaneleri, insan sağlığını koruma ve geliştirme görevini nitelikli, çağdaş,bilimsel esaslar çerçevesinde yerine getirmeyi en önemli ilke olarak kabul eder.
Birim Çalışmaları
  • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.
  • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder
  • Öz değerlendirmeleri yönetir
  • Saha gözlemi yapar.
  • Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetir.
  • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir
  • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi.) yönetir.
  • SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar
  • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.
  • SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır
Güvenlik & Memnuniyet Politikası
Hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetini en üst düzeyde gerçekleştirmeyi hedef alır.
Hizmet Politikası
Özel Didim Batı Üniversitesi Hastaneleri nitelikli sağlık insan gücü, akademik kadro desteği, çağdaş tetkik ve tedavi hizmeti sunacak altyapı için yatırım yapmayı taahhüt eder.

ACİL DURUMLARDA HIZLI BİLGİ ALMAK İÇİN HEMEN ARAYIN